O NAMA

 

NO LIMIT TECHNOLOGY  je registrovana 2001. godine sa namjerom da u grad i u okruženje u kome posluje donese nove ideje i zapadne informatičke standarde. Prvi smo pokrenuli Computer Shop u gradu, prodaju informatičke opreme na principu Cash and Carry, a iste godine i počeli sa prodajom, instalacijama i održavanjem računovodstvenog-knjigovodstvenog softwera IVIS (integralni višekorisnički informacioni sistem), postižući zavidan uspjeh implementirajući ga u velikom broju firmu na teritoriji BiH.

 

Firma se razvijala u smjeru sistem integratora, što je praktično odmah i postala. Značajan iskorak je napravljen 2006. godine ulazeći u posao Internet providinga pružajući uslugu širokopojasnog pristupa Interenetu u vrijeme kada su veliki operateri imali samo DialUp pristup. Uslijedio je kontinuirani rast firme, pa se logično, na providing nadovezao posao kablovskog operatera, tako da smo u 2010. uveli kablovski Interent i televiziju i, opet kao prvi, digitalnu MMDS televiziju.

 

Godine 2015. uspješno smo prodali telekomunikacioni biznis kćerki firmi Telekoma Slovenije, ali nastavili da održavamo mrežu kao outsource za istu kompaniju, koja nam je trenutno i najbolji kupac.

 

Firma trenutno upošljava 11 stalno uposlenih radnika i u stalnoj smo potražnji za kvalitetnim usposlenicima.Trenutno u našem portfoliju imamo prodaju informatičke opreme na veliko i malo, proizvodnja i održavanje softvera, servis informatičke opreme, održavanje telekomunikacione opreme i intervencije kod korisnika usluga Telekoma Slovenije na teritoriji USK-a, računarske mreže…Dakle, široki dijapazon informatičkih rješenja i usluga.